ΧΡΗΣΗ: Εξωτερικοί, εσωτερικοί χώροι
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Μέταλλο
ΠΡΟΪΟΝ: Υπόστρωμα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  1kg

Απόχρωση: Ελαφρά πράσινη απόχρωση
Εμφάνιση: Διαφανές

Διαθέσιμο το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας κατόπιν ζήτησης

Stopoxol

Σταθεροποιητής σκουριάς υδατικής βάσης

  • Δέσμευση σκουριάς

  • Υδατικής βάσης

Ισχυρό αποσκωριακό μετάλλων, βάσεως νερού, το οποίο δεσμεύει τη σκουριά της επιφάνειας με χημικό τρόπο (μερική φωσφάτωση) δημιουργώντας σταθερή επιφάνεια βαφής.