ΧΡΗΣΗ: Εξωτερικοί, εσωτερικοί χώροι
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Μέταλλο
ΠΡΟΪΟΝ: Υπόστρωμα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  1kg

Διαθέσιμο το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας κατόπιν ζήτησης

Stopoxol

Σταθεροποιητής σκουριάς υδατικής βάσης

  • Δέσμευση σκουριάς

  • Υδατικής βάσης

Ισχυρό αποσκωριακό µετάλλων, βάσεως νερού, το οποίο δεσµεύει τη σκουριά της επιφάνειας µε χηµικό τρόπο (µερική φωσφάτωση) δηµιουργώντας σταθερή επιφάνεια βαφής, χωρίς να χρειαστεί γυαλοχαρτάρισµα.