ΧΡΗΣΗ: Εξωτερικοί, εσωτερικοί χώροι
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Δάπεδα
ΠΡΟΪΟΝ: Τελικό χρώμα
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  1kg/ 5kg / 15kg

Απόχρωση: Λευκό, Κίτρινο, Κ.Π.
Υφή: Ματ

Διαθέσιμο το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας κατόπιν ζήτησης

Χρώμα Διαγραμμίσεως

Ακρυλικό χρώμα διαγραμμίσεως

  • Ισχυρή πρόσφυση

  • Ταχύτατο στέγνωμα

Ακρυλικό χρώµα, κατάλληλο για διαγραµµίσεις οδών, πάρκινγκ και γηπέδων επιστρωµένων µε άσφαλτο ή τσιµέντο. Έχει ισχυρή πρόσφυση και είναι ταχυστέγνωτο. Εµφανίζει πολύ υψηλές αντοχές σε τριβές και µεγάλες διακυµάνσεις της θερµοκρασίας, ενώ διατηρεί την ελαστικότητά του ακόµα και στον παγετό. Αποκτά ανακλαστικότητα µε την προσθήκη υαλοσφαιριδίων (8:3 κ.β.).