ΧΡΗΣΗ: Εξωτερικοί, εσωτερικοί χώροι
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ: Ξύλο, Μέταλλο
ΠΡΟΪΟΝ: Διαβρωτικό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:  0,375lt / 0.75lt/ 2,5lt

Διαθέσιμο το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας κατόπιν ζήτησης

Paint Remover

Διαβρωτικό χρωμάτων

  • Χωρίς χλωρομεθάνιο

  • Για όλους τους τύπους παλαιών χρωμάτων

Νέου τύπου διαβρωτικό, κατάλληλο για την αφαίρεση παλαιών χρωµάτων και βερνικιών από µεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες, ή πλαστικών χρωµάτων από τοίχους.

Δεν περιέχει διχλωροµεθάνιο και δεν είναι επιβλαβές για το χρήστη ή το περιβάλλον.