ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ WHITE SPIRIT

Ήπιο διαλυτικό αργοστέγνωτο για αραίωση αλκυδικών χρωμάτων και ασταριών διαλύτου, κατάλληλο για καθαρισμό των εργαλείων βαφής

ΠΡΟΪΟΝ: Διαλυτικό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ: 0,4lt / 0,75lt / 4lt
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 0,75lt / 4lt /15lt / 18lt / 200lt

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ACETON

Ταχυστέγνωτο, ισχυρό διαλυτικό, πολύ πτητικό για ταχύτητα στο στέγνωμα και τους καθαρισμούς

ΠΡΟΪΟΝ: Διαλυτικό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0,75lt / 4lt /15lt / 18lt / 200lt

DUCCO ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαλυτικό νίτρου για αραίωση βερνικοχρωμάτων διαλύτου, αλλά και τον καθαρισμό εργαλείων βαφής

ΠΡΟΪΟΝ: Διαλυτικό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0,75lt / 4lt /15lt / 18lt / 200lt

ΑΟΣΜΟ ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ

Άοσμο διαλυτικό, ιδανικό για την αραίωση βερνικιών και βερνικοχρωμάτων χαμηλής οσμής, καθώς και τον καθαρισμό των εργαλείων βαφής

ΠΡΟΪΟΝ: Διαλυτικό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0,75lt / 4lt /15lt / 18lt / 200lt

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΕΦΤΙΟΥ

Κλασικός διαλύτης για σπατουλάρισμα, κοντράρισμα, αραίωση βερνικοχρωμάτων κλπ

ΠΡΟΪΟΝ: Διαλυτικό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:ΠΛΑΣΤΙΚΟ 0,75lt / 4lt / 15lt
(ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, Κ.Π)

EPOXY THINNER

Άριστο διαλυτικό ιδανικό για την αραίωση εποξειδικών χρωμάτων

ΠΡΟΪΟΝ: Διαλυτικό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4lt /15lt / 18lt / 200lt

NEW THINNER

Οικιακό αραιωτικό-καθαριστικό ήπιας οσμής, κατάλληλο για αραίωση βερνικιών και βερνικοχρωμάτων, και τον καθαρισμό από ρύπους

ΠΡΟΪΟΝ: Οικιακό αραιωτικό-καθαριστικό
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 0,8lt / 4lt

ΩΜΟ ΛΙΝΕΛΑΙΟ

Πρώτη ύλη για σπατουλαριστά, ελαιόστοκους, σέρτικα, κλπ

ΠΡΟΪΟΝ: Πρώτη ύλη
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ 1lt /4lt , Μεταλλικό 15lt