Στα πλαίσια της εξασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, η Drapa chemie έχει πιστοποίηση EN ISO 9001:2015 Cert. Nr.120203092 και EN ISO 14001:2015 Cert. Nr. GR/002/ 2015-3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ISO-9001:2015 (2023)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ISO-14001_2015_CERTIFICATION-GR-2023