Στα πλαίσια της εξασφάλισης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, η Drapa chemie έχει πιστοποίηση EN ISO 9001:2015 Cert. Nr.123045 και EN ISO 14001:2015 Cert.Nr.GR/002/ 2015-3.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ISO-9001 (9-12-2018)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-ISO-14001_2004_CERTIFICATION 04_2018