Το 1977 ξεκινάει η Drapa chemie τις δραστηριότητες της στην Νίκαια με την παραγωγή και διάθεση διαλυτικών και χρωμάτων. Έκτοτε διαγράφει μια σταθερά ανοδική πορεία ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που καλύπτουν τις ανάγκες της αγοράς.

Ιστορία

Το 1989 η Drapa chemie ξεκινάει την συνεργασία της με την διεθνούς φήμης γερμανική εταιρεία συστημάτων δόμησης Sto, εισάγοντας πρώτη στην Ελλάδα τα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης.
Το 1992 γίνεται αποκλειστικός αντιπρόσωπος της στην Ελλάδα.

Τo 1992 η παραγωγική δραστηριότητα και οι κεντρικές αποθήκες μεταφέρονται σε νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Το 2009 μετά από επέκταση των εγκαταστάσεών της στον Ασπρόπυργο, όλα τα τμήματα της εταιρίας μεταφέρονται κάτω από την ίδια στέγη, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών της.